BHV SYSTEEM - ARBOBERT

Ga naar de inhoud

BHV SYSTEEM

BHV

Personele management systeem BHV

De BHV-organisatie behelst voor het grootste deel het organiseren van mensen. Om dit gestructureerd te doen is er een managementsysteem nodig. Hieronder een voorbeeld:

Het primaire proces wordt, ongeacht de functie, voor iedere deelnemer bij aanvang en jaarlijks doorlopen (primaire personele proces, intake tot BHV). Het hogere echelon heeft een minimale cyclus van ongeveer een kwartaal (BHV-registratie tot BHV-plan).

In het model is het "
Personele management systeem BHV" met de meest essentiële onderdelen weergegeven.


Klik voor vergroting

Intake:

Voor de BHV-organisatie zijn mensen nodig. Het mooiste is dat mensen zich hiervoor vrijwillig ter beschikking stellen. Maar ook moeten mensen ervoor warm gemaakt worden en zelfs, gezien hun hoofdtaak, aangewezen worden tot functionaris binnen de BHV-organisatie. Het benodigde aantal mensen wordt beschreven in het BHV-plan waarin het aantal wordt uitgezet naar de mate van risico-inschatting.


Onderzoek geschiktheid & inzet bereidheid:

Een BHV-er dient ingezet te kunnen worden bij: (ARBO-wet 2007, art 15)
-  Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
-  Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
-  Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.
Hiertoe dient de persoon geschikt te zijn om deze taken binnen de BHV-organisatie uit te voeren.


Afweging noodzaak / geschikt:

Niet altijd zal het lukken om de beste kandidaten binnen een eenheid aan te zoeken. Om aan het vereiste van de minimum zorg voor de bedrijfshulpverlening te komen zullen managers en directie in geval van knelpunten een (beleids)beslissing moeten nemen.


Aanwijzing:

Een aspirant BHV-er krijgt een aanwijzing. Deze aanwijzing is op naam gesteld. Hierin staan de belangrijkste taken en de vergoeding daarvoor. Evenals enige richtlijnen voor een goede dienstuitvoering.De aanwijzing wordt ondertekend door de directeur en de betrokken manager van de eenheid waarvoor de BHV-er zal worden ingezet.


Opleiding:

Om onder de verantwoordelijkheid van de directeur de BHV taken te mogen uitvoeren worden mensen opgeleid voor:
-  EHBO, eenheidsdiploma voor de EHBO-ers;
-  BHV (eerste hulp + brand en ontruiming) voor de BHV-ers;
-  Ploegleiders;
-  Hoofd-coördinator BHV.
Een BHV-er zonder bewijs van opleiding kan niet worden ingezet.


Functioneren inzet oefening:

Indien er uit het functioneren blijkt dat de BHV-er een risico is voor zichzelf of voor de anderen danwel niet in staat is om een bijdrage te leveren, dan wordt periodiek (jaarlijks) bekeken of de aanwijzing en heropleiding wordt voortgezet.


BHV registratie:

Van het dagelijkse inzet, zal de coördinator regelmatig aantekeningen maken. Hiertoe dienen de signalen die komen uit het functioneren, samenwerken met andere BHV-ers alsook uit het ongeval- en incidenten onderzoek.


Evaluatie:

Vier maal per jaar zal de coördinator de afgelopen 3 maanden evalueren en de belangrijkste zaken melden in het kwartaalverslag t.b.v. management, directie en ondernemingsraad. In de jaarlijkse evaluatie wordt ook de personeelsinzet geëvalueerd en afgestemd met de norm en de stand der techniek.


Beleid voorbereiding:

De coördinator bereidt een aantal MT besluiten voor als voorstel tot wijziging van het BHV-plan. Tegelijkertijd wordt de ondernemings-raad betrokken met betrekking tot de voorgestelde wijziging.


Beslissing management & directie:

In het gezamenlijke overleg van de managers en directie besluiten deze tot aanpassing van de BHV-plan voor het komende jaar.
Tevens wordt hierbij het budget beschikbaar gesteld.


Aanpassingen BHV plan:

De coördinator zorgt voor een aanpassing van het BHV-plan en maakt deze bekend bij alle belanghebbenden.


Terug naar de inhoud